Prawo odstąpienia od umowy.

PROSIMY O INFORMACJĘ MEILOWĄ LUB TELEFONICZNĄ O ODSTĄPIENIU OD UMOWY. 

Obowiązuje od  dnia 25.12.2014r.

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając w terminie 14 dni od doręczenia mu produktu stosowane oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt.

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Powinni Państwo postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/ produkt przed jego upływem na adres:

GREENDECO  ul. KRÓTKA 3  62-571 MODŁA KRÓLEWSKA

tel: 790-230-930 , e-mail: pracownia@greendeco.org, z dopiskiem: „zwrot towaru- sklep Greendeco”.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od doręczenia zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

GREENDECO  ul. KRÓTKA 3  62-571 MODŁA KRÓLEWSKA

 tel: 790-230-930 , e-mail: pracownia@greendeco.org

PRZED ODESŁANIEM PRODUKTU, PROSZE O KONTAKT ZE SKLEPEM!!!

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną)

W przypadku zwrotu towaru, możecie Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy  "WZÓR" lub samodzielnie sporządzić takie oświadczenie.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.